امضاشناسی

کسانی که بر عکس عقربه‌های ساعت امضاء می‌کنند دیر منطق را قبول می‌کنند و بیشتر غیر منطقی هستند


بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

کسانی که از خطوط عمودی استفاده می‌کنند لجاجت و پافشاری در امور دارند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کسانی که از خطوط افقی استفاده می‌کنند انسان‌های منظّم هستند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

کسانی که با فشار امضاء می‌کنند در کودکی سختی کشیده‌اند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کسانی که پیچیده امضاء می‌کنند شکّاک هستند

 


بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کسانی که در امضای خود اسم و فامیل می‌نویسند خودشان را در فامیل برتر می‌دانند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کسانی که در امضای خود فامیل می‌نویسند دارای منزلت هستند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

 

کسانی که اسمشان را می‌نویسند و روی اسمشان خط می‌زنند شخصیت خود را نشناخته‌اند

بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com

کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء می‌کنند ، کسانی هستند که می‌خواهند به قله برسند


بهار-بیست دات کام  تصاویر زیبا سازی وبلاگ  www.bahar22.com 

/ 0 نظر / 10 بازدید