الفبای موفقیت

الف:اشتیاق برای رسیدن به نهایت ارزو

ب:بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ:پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت:تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث:ثبات برای ایستادن در برابر بازدارنده ها

ج:جسارت برای ادامه زیستل

چ:چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح:حق شناسی برای تزکیه نفس

خ:خویشتن داری در برابر تهمت ها و ناسزاها

د:دور اندیشی برای تحول زندگی

ذ:ذکر گ.یی برای اخلاص عمل

ر:رضایتمندی برای احساس شعف

ز:زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ:ژرف بینی برای شکفتن علت ها

س:سخاوت برای گشایش در کارها

ش:شایستگی برای لبریز شدن در اوج

ص:صداقت داشتن

ض:ضرر را تحمل کردن

ط:طهارت و پاک بودن نیت در راهی که قدم برداشته ایم

ظ:ظلم نکردن و مظلوم نبودن

ع:عمل به دانسته ها

غ:غیرت نسبت به اهداف

ف:فکر بزرگ در سر داشتن

ق:قدر شناسی نسبت به همه

ک:کمال گرایی

گ:گذشت

ل:لزوم ایمان به قدرت لایزال

م:مشکلات را شکلات دیدن

ن:نداشتن ترس و هراس از تلاش

و:وابسته پنداشتن موفقیت خود فقط به دو نفر: خدا و خودمان

ه:هدف دقیق و مناسب داشتن

ی:یافتن راه درست برای رسیدن به هدف

 

/ 0 نظر / 12 بازدید